Frister for tilskudd i skogbruket

7. november

Tilskudd til tettere planting

Tilskudd til suppleringsplanting

25. november

Tilskudd til ungskogpleie/avstandsregulering

Tilskudd til markberedning

30.november

Utbetaling av tilskudd til skogbilveibygging

Utbetaling av tilskudd til høye driftskostnader

Se her for informasjon om den enkelte tilskuddsordning.

Klikk for stort bilde  

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348