Frist for innspill til behandling av Årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret behandler i sitt møte 15.12. 2022 sak «Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2023-2026».


Høringsinnspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no. Merk gjerne med “Høringsinnspill til budsjett og økonomiplan”. Høringsinnspill kan også sendes via post eller leveres på kommunehuset.

Frist for høringsinnspill er onsdag den 14. desember 2022 kl. 12.00.

Dokumentene kan du lese i sin helhet her:

https://pub.framsikt.net/2023/rendalen/bm-2023-fsinnstilling/

Samlede sakspapirer finner du  her:

Kommunestyret 15.12.2022 - Rendalen kommune

Kontakt

Lars Erik Bjøntegaard
Økonomisjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 47