Frasigelse av kommunale verv

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2019-høsten 2023). 

Hvis du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende kommunestyreperiode (2015-2019), meldes dette skriftlig innen 10. oktober 2019 til:  postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

_____________________________________________

Når det gjelder lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er funksjonstiden for denne perioden t.o.m. 31.12.2020.

Klikk for stort bilde