Forbud mot oljefyring fra 01.01.2020

Fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger er forbudt fra 1.1.2020. 

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, med enkelte unntak. Se veileder.

.

Kontakt

Ola Løken
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 901 18 725