Forbud mot hagevanning

På grunn av høyt vannforbruk, er det innført forbud mot hagevanning i alle kommunale vannverk.

Dette gjelder de kommunale vannverkene Åkrestrømmen, Åkre, Hanestad, Lysinga/Elvål og Finstad.

Kontakt

Ola Løken
Driftsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 901 18 725