Fjernmøter i folkevalgte organer

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå står i, har Rendalen formannskap fattet slikt vedtak i sitt møte 17.03.20, saksnr. 21/20:

 

«Rendalen kommune, formannskapet, viser til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 samt politisk delegeringsreglement pkt. 1.5, og vedtar at Rendalen kommune kan gjennomføre sine møter i folkevalgte organer etter kommunelovens § 5-1 og 5-2 som fjernmøter i tiden med Covid-19/koronavirus.»

 

 

 

Se her for politisk møtekalender og møtedokumenter:  Folkevalgte møter

 

Klikk for stort bilde 

 

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927