Endrede besøksrutiner ved sykehjemmet og omsorgsbolig B

Det er åpnet opp ytterligere for besøk inne ved Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig B.

Her finner du informasjon om endrede besøksrutiner for sykehjemmet og omsorgsbolig B under koronapandemien:  Besøksrutiner. (PDF, 167 kB)  

Kontakt

Berit Lillestu
Avdelingsleder Institusjon
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 930 22 792