Eiendomsskatt 2021 til offentlig ettersyn

I dag er det sendt ut eiendomsskatteseddel og lagt ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i tre uker.

Eiendomsskattelisten er sortert på gårds- og bruksnummer og viser taksten for eiendommen, skattenivå, promillesats, skatt for 2021 og eventuelt fritak. Eiendomsskattelisten ligger også utlagt i papirversjon ved Servicekontoret på kommunehuset i Øvre Rendal i tre uker.

Skattesats og minstebeløp på 300 kr
For 2021 har kommunestyret fastsatt en skattesats på 1 promille for bolig- og fritidseiendommer og en generell skattesats på 7 promille for energianlegg og næringseiendommer. Fra 1.1.2021 er nytt årlig minstebeløp for eiendomsskatt økt fra 50 til 300 kr per eiendom. Det vil si at et betydelig antall eiendommer vil komme under minstebeløpet i 2021. Skattebeløpet vil framkomme av skatteseddelen, men det vil ikke faktureres eiendomsskatt. 

Eiendommer under omtaksering
Sakkyndig nemnd vedtok nye takster for eiendommer under omtaksering 28. januar 2021 og disse er nå med i skattelistene. Det gjelder eiendommer der det for eksempel er bygd på, bygninger er revet eller eiendommen er delt.  

For mer informasjon om eiendomsskatt, se siden Eiendomsskatt under Økonomi samt siden Spørsmål og svar om eiendomsskatt. 

Slik søker du i lista
Trykk Ctrl+F for å få opp søkefeltet og skriv inn adressen eller gårds- og bruksnummer. Trykk enter for å søke. 

Eiendomsskatteliste 2021 (PDF, 705 kB)
Liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt (PDF, 162 kB)

Kontakt

Erin Sandberg
Eiendomsskattekontoret
E-post
Mobil 474 72 349