Dugnadsrydding av søppel - takk for innsatsen!

Rendalen kommune ønsker å takke alle de flinke frivillige innbyggerne våre som har vært med på å rydde søppel i kommunen.

Innsatsen dere i grendene har lagt ned skaper samhold, trivsel, bolyst og bidrar til besøksattraktivitet. Tilbakemeldingene fra deltagende grender er at det er mange steder med mindre søppel enn i fjor. Dette er positivt og viser at tiltaket også har en preventiv effekt. Vår ordfører vil trekke ut to heldige grender/velforeninger som hver vinner 5000 kr. Vinner offentliggjøres her snart. Takk for innsatsen!

Bildene viser søppelrydding utført av Åkre Vel, Elvål grend og Otnes Vel som var noen av de deltagerne.