Drikkevann fra Lysinga og Elvål må fortsatt kokes

Lysinga vannverk har foretatt spyling av anlegget og fortløpende tatt drikkevannsprøver. Prøvene viser dessverre fortsatt forurenset vann. Det betyr at pålegget om å koke vannet opprettholdes inntil videre.

Utskifting/tømming av hele ledningsnettet vil pågå fra idag 24.8. til fredag ettermiddag. Det vil bli gjennomført daglige prøvetakinger.

Arbeidet kan påvirke vanntrykket hos enkelte abonnenter. 

Kontaktinfo Lysinga vannverk: Per Kjetil Granrud, tlf. 918 88 551