Digitalt gjestebud

Er du opptatt av klimautfordringene? Nå kan du gi dine innspill til kommunens klima- og energiplan. Svar alene, eller samle venner og kjente til et «Digitalt gjestebud». Vi har satt opp noen spørsmål som kan få i gang samtalen.

Skjemaet vil være aktivt ut oktober.

Send inn dine svar her: