Coronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset.  Det er sannsynlig at smitten også vil komme til Norge.

Dette er situasjonen:

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.  Det er pr. i dag ikke registrert smittede i Norge, og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men Helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

For å være forberedt har fylkesmannen innkalt Fylkesberedskapsrådet for å diskutere situasjonen. Fylkesberedskapsrådet sitt råd: Følg med i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.  Der vil det til enhver tid komme oppdatert informasjon. Fylkesmannen og Fylkesberedskapsrådet vil følge situasjonen nøye.

Se mer informasjon her:

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Slik kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde