Brukerundersøkelser i Rendalen kommune - hjelp oss å bli bedre

Rendalen kommune vil i ukene fremover gjennomføre brukerundersøkelser innenfor noen av våre tjenesteområder. For å vite hva vi kan gjøre bedre trenger vi svar fra brukerne våre. Du vil få tildelt eget passord for å besvare brukerundersøkelsen. Ditt svar er viktig for oss, og undersøkelsen besvares her.

 

Brukerundersøkelser tar sikte på å måle hva brukerne av en tjeneste mener, og slike brukerundersøkelser er et redskap som både offentlig og privat sektor benytter seg av.

Det er økt fokus på begreper som brukertilfredshet, kostnader og kvalitet, effektivitet og serviceinnstilling. Brukerundersøkelser har blitt et viktig verktøy når offentlige virksomheter skal evaluere sine tjenester.

 

«Vi vil vite hva som er bra og hva vi kan bli bedre på.» 

Klikk for stort bilde

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 900 64 685