Befaring flomsikring Elvål

NVE vil foreta en befaring av området for flomforebygging på Elvål onsdag 22. juni. Grunneiere som ønsker å delta kan møte ved Elvål bru kl. 12.30.

Befaringen har som hovedmål å sette Norconsult inn i hva NVE til nå har jobbet med, og hva som må tas tak i det videre arbeidet. I tillegg vil NVE se på de punktene der det har kommet inn spørsmål/tilpasninger/innspill frem til nå i prosessen.

 

For å ha tid nok til befaringen er det ønsket fra NVE at nye innspill sendes inn til kommunen i forkant av befaringen, sånn at vi i kommunen kan ta en samlet gjennomgang av disse underveis i befaringen.

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349
Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565