Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen skal i perioden 23. til 30. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul, og det er ikke uten grunn. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og ofte kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

I julekalenderen som skal deles ut, finner barna bak hver luke en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Ta kontakt for mer informasjon og for å bli med på skolebesøk:
Anders Øverby, branninspektør Tlf: 958 40 763 Epost: anders.overby@mhbr.no
Terje Haugland, branninspektør Tlf: 908 11 598 Epost: terje.haugland@mhbr.no

Hilsen fra                                                                                                                                                      Brannforebyggende avdeling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS