Båndtvang

1. april trådte båndtvangspåbudet i kraft.

Alle hundeeiere skal da ha hunden sin i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.  Dette er av særlig hensyn til vilt og bufe, men også mennesker.  Vi ber om at alle hundeeiere er sitt ansvar bevisst, og overholder dette.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565