Årets TV-aksjon vedrørende bekjempelse av plast i havet

Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité. ​Formålet med bekjempelse av plast i havet oppleves udelt positivt her i Rendalen, men i vår kommune har beitenæringa og friluftsinteressen stor betydning for befolkningens livskvalitet og livsgrunnlag, og det anses konfliktfylt å støtte organisasjonen WWF da organisasjonen oppfattes å være i en sterk politisk interessekonflikt med manges syn på rovdyrforvaltningen i Norge.

I kommunestyremøte den 28.05.2020 sak 37/20 vedtok Rendalen kommune å ikke oppnevne egen kommunekomité til årets TV-aksjon.

Det understrekes at formålet med årets TV-aksjon – bekjempelse av plast i verdenshavene – oppfattes som positivt og udelt viktig og støttes tverrpolitisk i Rendalen kommune. Det har derfor blitt nedlagt et arbeid i å finne en troverdig alternativ organisasjon som støtter det samme formålet. Valget falt på Rivers.Global, en organisasjon som flere kommuner har vedtatt å bevilge støtte til.

I formannskapsmøte 27.08.2020 i sak 64/20 ble det vedtatt følgende:

  1. Rendalen kommune, formannskapet, bevilger kr. 10,- per innbygger – avrundet opp til kr. 20 000 til organisasjonen Rivers.Global – hvis formål er bekjempelse av plastproblemet i verdenshavene gjennom å hindre tilførsel av plast fra elver.
  2. Det kommunale pengebidraget bevilges fra formannskapets budsjettkonto for tilleggsbevilgninger.

Ønsker du å støtte organisasjonen Rivers.Global som bekjemper plast i havet, kan du gi penger på denne måten:

  • Vipps til 531436
  • Kontonummer: 2801.50.14484

Det blir altså ingen ordinær TV-aksjon i Rendalen, men det er mulig å støtte TV-aksjonen for den som ønsker det. På grunn av Covid-19 blir hele TV-aksjonen i 2020 digital.

Ønsker du å støtte TV-aksjonen og WWF for bekjempelse av plast i havet, kan du gi penger på denne måten fra 9. oktober:

  • Vipps til 2133
  • Ring: 822 08 008 (du gir da automatisk 300,-)

Kontonummer: 8380.08.09005

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927