Arbeidsmøte rundt høringsinnspill - nasjonal ramme for vindkraft

Kommunen vil avholde et arbeidsmøte i etterkant av 17. mai der vi inviterer lag, foreninger og andre interesserte til å delta. Formålet med møtet er å veilede og bistå i prosessen rundt høringsuttalelse til NVEs plan om vindkraft. Vi ber om at de som vil delta gir beskjed til Øyvind Fredriksson på e-post: ofr@rendalen.kommune.no. Mer informasjon kommer.

Foto: Øyvind Fredriksson