Åpningstid på helsestasjonen i sommer

Helsestasjonen er stengt på grunn av ferieavvikling i ukene 28, 29, 30 og 34.

Helsesøster vil være tilgjengelig  på telefon 40038143, og tar kontakt tilbake på sms/telefon.

Åpningstider for øvrig er 9-15.

God sommer!

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143