Åpent møte om vindkraft

Rendalen kommune avholdt et åpent orienteringsmøte i går om NVEs forslag til nasjonale rammer for vindkraft. Det var langt over 100 deltagere og engasjementet var stort.

Vi takker alle for frammøtet og for at det ble et informativt og bra møte. NRK gjorde intervju med leder av Rendalen næringsforening, John Fiskvik, samt ordfører Norvald Illevold og Hilde Nystuen som er verneområdeforvalter for Sølen landskapsvernområde. Disse kan du se i Østnytt fra samme dag på NRK.no.

Presentasjoner fra møtet:

 

Mer om vindkraft på NVE sine nettsider, blant annet kart over det utpekte området: Nasjonal ramme for vindkraft
Det utpekte området ligger også i kommunens kartløsning: Kommunekart.com

Klikk for stort bilde Øyvind Fredriksson