Alminnelig ettersyn - Formannskapets innstilling til økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapet behandlet i møte den 07.06.2018 forslag til økonomiplan for Rendalen kommune 2019 - 2022.

Formannskapet behandlet forslag til økonomiplan i møte 07.06.2018, sak 50/18, og fattet følgende innstilling:

«Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte økonomiplan for perioden 2019 – 2022.»

Jfr. kommunelovens bestemmelser i § 44, legges økonomiplanen ut til alminnelig ettersyn i 14 dager. 

Frist for å komme med uttalelser er 26.06.2018. Uttalelser sendes til postmottak@rendalen.kommune.no  eller til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen.

Økonomiplanen 2019 – 2022 blir endelig behandlet i kommunestyrets møte 28.06.2018.

Økonomiplanen legges også ut i biblioteket, kantina kommunehuset og kantina Rendalen sjukehjem. I tillegg offentliggjøres den også på kommunens Facebookside.

 
Rendalen kommunes vakre kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Kontakt

Lars Erik Bjøntegaard
Økonomisjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 347