Alle over 65 år tilbys en 3. vaksinedose.

Det er besluttet fra nasjonale myndigheter at de over 65 år skal tilbys en 3. vaksinedose. Denne skal kunne gis 6 måneder etter at dose 2 ble satt.

I Rendalen blir dette organisert ved at dose 3 settes på forskjellige datoer, avhengig av når dose 2 ble satt. Derfor gjelder følgende:

  • All vaksinering foregår i NAV-lokalet på Otnes, samme sted som dose 1 og 2 ble gitt. Men det vil ikke være samme inngang og utgang. Inngang vil bli tydelig merket.
  • Det er drop-in alle dager, som medfører at de som skal til vaksine blir sluppet inn etter tur, og må vente ute inntil «velkomstsignal» gis. Det er personer ute som organiserer dette. Dersom noen kommer med taxi, prioriteres disse. Noe venting må påregnes.  
  • Alle dager foregår vaksinering fra kl. 09:00 til kl. 15:00
  • Dersom du er usikker på når du fikk dose 2, kan du finne dette på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no dersom du ikke har internett kan du også kontakte Rendalen legekontor, men på grunn av stor belastning, bør dette unngås.
  • Vi håper alle kan prioritere å komme på oppsatt dato. Dersom du ikke har mulighet for dette, kan du kontakte servicetorget på telefon 61 46 85 00 og avtale en annen dato. 
  • Alle må selv sørge for å komme seg til og fra vaksinestedet. Dersom taxi benyttes, må dette dekkes av den enkelte.

Vaksinedatoer:

Gruppe 1:

De som fikk dose 2 i perioden januar, februar og mars 2021 må komme til vaksinering onsdag 1. desember 2021.

Gruppe 2:

De som fikk vaksine i perioden april, mai og juni 2021 er en stor gruppe. Denne er derfor delt på to datoer.

  • De med fornavn som starter på bokstavene A (også AA -dobbel A) til og med bokstaven J må komme til vaksinering onsdag 12. januar 2022.
  • De med fornavn som starter på bokstavene K til Å må komme til vaksinering onsdag 26. januar 2022.

Gruppe 3:

De som fikk vaksine i perioden juli, august og september 2021 må komme til vaksinering den onsdag 27. april 2022.

Gruppe 4:

De som fikk vaksine oktober og november 2021 må komme til vaksinering onsdag 8. juni 2022.