Aktivitetskort for barn og unge

Rendalen kommune har vedtatt å innføre "Aktivitetskort". Aktivitetskort er en støtteordning som sikrer at barn i familier med vedvarende lav inntekt får delta i faste, jevnlige og organiserte aktiviteter. 

Rendalen kommune dekker inntil kr. 2000,- pr. år pr. barn for deltakelse i fritidsaktiviteter som medlemskap, deltakeravgift og andre aktivitetskostnader som f.eks. fotballturneringer.

Foresatte og andre voksne som står barnet nær kan søke på vegne av barnet. 

Elektronisk søknadskjema finner du under Oppvekst

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 906 83 691
Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 724