Lunsjmøte, kommunehuset

tirsdag 2. april 2019, 11.30 - 15.00

Informasjon

Primærnæringene - jordbruk, skogbruk, fiske og fangst - er på alle måter svært viktig for Rendalens fremtidige utvikling. Rendalen Næringsforening ønsker derfor å engasjere seg også for primærnæringenes utvikling i Rendalen, og inviterer til lunsjmøte tirsdag 2. april ca. kl. 11.30-15.00 i kommunehuset (møterom Sølen (kommunestyresalen)).


Foreløpig program er som følger:
- De serverer enkel lunsj fra kl. 11.30-12.00.
Deretter er programmet som følger:
- Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/prosjektleder Matnyttig Rebekka Bond: Mulighetene for REKO-ring i Rendalen - distribusjon av lokalprodusert mat uten mellomledd.
- Det kongelige Selskap for Norges Vel v/utviklingssjef Kari Clausen:
Hvordan bygge livskraftige lokalsamfunn gjennom å ta i bruk lokale ressurser innen landbruket og sikre at verdiene som skapes forblir lokalt.
- NTNU v/Hilde Bjørkhaug (fast skribent i Nationen):
Trenger vi en bygdepolitikk? Bygda er mer enn landbruk, og distrikt er mer enn bygd. Skal vi få liv i bygdene må politikken også gjenspeile dette! Innspill til dialog.
- Avslutningsvis: Dialog om veien videre for primærnæringene i Rendalen etter at «NY GIV i Rendalslandbruket» avsluttes. Innledning v/skogbrukssjef May Britt Haugen og landbrukskonsulent Frank Engene; Status for «NY GIV i Rendals-landbruket».

Rendalen Næringsforening ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

Klikk for stort bilde

Sted

Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen)
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender