Informasjonsmøte om bygging av gang- og sykkelvei i Øvre Rendal

mandag 6. desember 2021, 19.00 - 21.00

Informasjon

Vi inviterer til informasjonsmøte om gang- og sykkelvei i Øvre Rendal mandag 6. desember kl. 19 på kommunehuset.

Sted:  Kommunestyresalen
Dato: 6. desember 2021
Tid:   Kl 19:00

Kommunestyret vedtok i sak 34/21 den 25. juni 2021 utvidelse av gang- og sykkelveien i Øvre Rendal, fra Berger skole til Engebakken i nord og fra Øvre Rendal kirke til Bergslia i sør.

Informasjonen i møtet vil bli følgende:

  • Innledning v/varaordfører Henning Dalbakk
  • Prosjektering av gang og sykkelvei V/Børge Tronsaune (Norconsult AS)
  • Grunnerverv behov for erverv av areal v/Bjørnar Semmingsen (Planråd AS)
  • Anleggsperioden, gjennomføring etc. v/Rendalen kommune

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å komme for å få gjennomgang om prosjektet.

Møtet vil grunnet tekniske problemer ikke strømmes på Facebook.

Sted

Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen)
 

Kontakt

Rendalen kommune
Hanestadveien 1,  2485 Rendalen

Tlf.: 62468500

E-post : postmottak@rendalen.kommune.no

Nettside: http://www.rendalen.kommune.no

Tore Hornseth
Legg til hendelsen i din kalender