Åpen kontordag - revidering av kommuneplanens arealdel

onsdag 5. mai 2021, 09.00 - 16.00

Informasjon

Vi inviterer alle til åpen kontordag onsdag 5. mai mellom kl. 9 og 16. Kom gjerne innom om du har spørsmål eller innspill til revidering av kommuneplanens arealdel. 

Rendalen kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel og det er varslet om oppstart av planarbeidet. Samtidig er planprogrammet for revideringen lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet (PDF, 706 kB) legger føringer for hvordan planprosessen skal gjennomføres med opplegg for medvirkning, analyser, utredninger og sentrale temaer.

Det er lagt opp til en relativt omfattende revidering med bred involvering av innbyggere, næringsliv, hytteeiere, lag og foreninger mm. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides det et planforslag som skal på høring og offentlig ettersyn vinteren 2023. Ifølge framdriftsplanen skal arealdelen vedtas før sommeren 2023.

Les mer her: Oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel

Sted

Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen)
 

Kontakt

Rendalen kommune
Hanestadveien 1,  2485 Rendalen

Tlf.: 62468500

E-post : postmottak@rendalen.kommune.no

Nettside: http://www.rendalen.kommune.no

Erin Sandberg
Legg til hendelsen i din kalender