Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (ansattrepresentant) 918 72 663

Privatadresse:  Gamle Kongevei 3723, 2484 Rendalen.