Personoversikt


Kommunedirektørens stab - Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Digitaliseringskoordinator/lønnskonsulent 62 46 85 00 474 72 211