Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt 979 82 896
Ole Jakob Akre
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF 951 59 720 951 59 720

Privatadresse:  Gamleveien 470, 2485 Rendalen.

Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (ansattrepresentant) 918 72 663 918 72 663

Privatadresse:  Gamle Kongevei 3723, 2484 Rendalen.

Varaordfører 62 46 85 00 419 33 109
Svein Kjetil Bjørnseth
Folkevalgt 917 17 747
Geir Byggstøyl
Folkevalgt 995 60 171
Gunn Randi Finstad
Folkevalgt 941 83 647
Silje Mogstad Finstad
Næringsutvikler 62 46 85 00 958 41 200
Arne Hagetrø
Folkevalgt 970 26 888
Ordfører 62 46 85 00 951 23 625
Norvald Illevold
Folkevalgt 957 86 902
Tore Jevnaker
Folkevalgt 950 83 048
Tollef Lau
Folkevalgt 470 10 454
Folkevalgt 975 67 541
Folkevalgt 478 95 218 478 95 218

Privatadresse:  Unsetveien 2058, 2484 Rendalen.

Folkevalgt 908 54 901
Vegard Mømb
Folkevalgt 906 68 126
Tor Inge Nytrøen
Folkevalgt 416 08 337
Roar Stormoen
Folkevalgt 902 52 480
Anders Svalstad
Folkevalgt 995 27 330
Halvor Sveen
Folkevalgt 975 39 983
Magnhild Søgaard

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 62 46 85 00 474 56 326
Helse- og omsorgssjef 62 46 85 00 918 72 200
Psykiatrikonsulent 62 46 85 00

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for Hjemmetjenesten 62 46 85 00 976 63 835
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vernepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 63 50 400 31 628
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
vernepleier 62 46 85 00 918 76 386
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Ruskonsulent 62 46 85 00 990 99 793
Hjemmehjelp, vikar 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 950 47 615
Sykepleierstudent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Førstesekretær helse og omsorg 62 46 85 00 474 76 193
Sekretær 62 46 85 00 474 76 208
Assistent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00 474 78 535
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 976 29 901
vernepleier 62 46 85 00 412 10 783
Helsefagarbeider 62 46 85 00 992 28 920
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Politiker 62 46 85 00
Kommunefysioterapeut 62 46 85 00 488 68 922
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Tillitsvalgt Fagforbundet 62 46 85 00
Omsorgsformidler 62 46 85 00 990 99 793
Assistent 62 46 85 00
Ergoterapeut 62 46 85 00 488 68 925
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent
Assistent 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00

Helse og omsorg - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 46 85 00 413 16 420
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar Pleie-og omsorg 62 46 85 00
Autorisert helsesekretær 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Spesialsykepleier 62 46 85 00
Avdelingsleder Institusjon 62 46 85 00 930 22 792
Assistent
Sykepleier
Legesekretær/fagarbeider 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
62 46 85 00
Helsefaegarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vikar 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
sekretær 62 46 85 00 474 71 653
Sykepleier 62 46 85 00

Helse og omsorg - Kjøkken og vaskeri

Ansatte i avdelingen Kjøkken og vaskeri
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 62 46 85 00
62 46 85 00 474 78 537
Kokk 62 46 85 00
Avdelingsleder kjøkken og vaskeri 62 46 85 00 474 78 536
62 46 85 00
Kokk 62 46 85 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleierstudent/Assistent 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Helsesekretær 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Kommunelege 1 62 46 63 50
Sykepleier 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Helsesykepleier 62 46 85 00 400 38 143
Jordmor 62 46 63 50
Post legekontoret 62 46 63 50
Helsesekretær 62 46 63 50
Turnuskandidat 62 46 63 50
Sykepleier 62 46 63 50

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 46 85 00 990 99 723
Leder for Ungdommens Hus 948 39 962
Sekretær biblioteket 62 46 85 00 489 95 910
Virksomhetsleder 62 46 85 00 990 99 724
Leder ungdommens hus 450 14 763

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstsjef 62 46 85 00 906 83 691
Rektor 62 46 85 00 990 99 703
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Styrer 62 46 85 00 950 70 626

Oppvekst - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00 479 08 819
Nestleder barnehage 62 46 85 00 908 54 380
Assistent 62 46 85 00 416 08 848
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Ped.leder 62 46 85 00 913 42 289
Pedagogisk leder 62 46 85 00 456 37 641
Fagarbeider 62 46 85 00 950 24 374
Fagarbeider 62 46 85 00
Styrer 62 46 85 00 950 70 626
Lærling barn-og ungdom 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00 456 37 641
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00 419 35 061
Fagarbeider spes.ped. 62 46 85 00 456 37 650
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00

Oppvekst - Berger skole

Ansatte i avdelingen Berger skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 46 85 00 958 41 791
Lærer 62 46 85 00
Fagarbeider/SFO leder 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 416 08 848
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Kulturskolemedarbeider
Lærer 62 46 85 00 941 88 571
Assistent 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 990 99 628
Lærling 62 46 85 00
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer

Oppvekst - Berger skole - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolemedarbeider
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer

Oppvekst - Fagertun skole

Ansatte i avdelingen Fagertun skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 450 27 207
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Rådgiver 62 46 85 00 990 99 706
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 990 99 703
Lærer 62 46 85 00 984 17 995
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 992 35 168
Lærer 62 46 85 00 990 99 657
Inspektør 62 46 85 00 990 99 704
SFO-leder/HTV Delta 62 46 85 00
Sekretær Berger/Fagertun og fagarbeider Fagertun 62 46 85 00 990 99 657
Lærer 62 46 85 00
Sekretær 62 46 85 00 990 99 657
Adjunkt 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00

Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud for Rendalen kommune og FARTT-kommunene 416 00 264 416 00 264

Plan, næring og drift

Ansatte i avdelingen Plan, næring og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 62 46 85 00
Driftsoperatør 62 46 85 00 901 02 115
Renholder 62 46 85 00 909 78 252
Renholder 62 46 85 00 414 27 049
Renholdsleder 62 46 85 00
Fagkonsulent landbruk 62 46 85 00 951 78 151
Utmarkskonsulent 62 46 85 00 474 72 565
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF 62 46 85 00
Renholdsoperatør 62 46 85 00 481 99 325
Konstituert driftsleder 62 46 85 00 950 29 151
Byggesaksbehandler 62 46 85 00 400 38 205
Vedlikeholdsleder 62 46 85 00 913 36 391
Tømrer 62 46 85 00 918 40 128
Virksomhetsleder 62 46 85 00 901 18 725
Konsulent eiendomsskatt 62 46 85 00 466 95 936
Vaktmester 62 46 85 00 913 12 083
Vaktmester 62 46 85 00 950 29 152
Prosjektmedarbeider
Renholder 62 46 85 00
Prosjektmedarbeider 474 72 977
Arealplanlegger 62 46 85 00 474 72 349
Renholder 62 46 85 00 928 62 067
Renholder 62 46 85 00 416 17 063
Vaktmester 62 46 85 00 913 25 486
Renholder 62 46 85 00 958 06 713
Renholder 62 46 85 00
Oppmålingsingeniør 62 46 85 00 474 72 526

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver 62 46 85 00 474 88 204
Organisasjonskonsulent 62 46 85 00 900 64 685
Personalsjef 62 46 85 00 993 75 724
Rådmann 62 46 85 00 404 35 584

Rådmannens stab - Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 62 46 85 00
Arkivar/Fagleder 62 46 85 00
førstesekretær 62 46 84 42
Sekretær 62 46 84 26
Sekretær 62 46 84 59

Rådmannens stab - Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 62 46 85 00 474 72 347
Økonomikonsulent 62 46 85 00 474 72 210
Konsulent 62 46 85 00 474 72 211
Skatteoppkrever 62 46 85 00 474 72 333