Personoversikt


Plan, næring og drift

Ansatte i avdelingen Plan, næring og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent eiendomsskatt 62 46 85 00 466 95 936