Personoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rus-og psykiatri konsulent 990 99 793
Folkehelsekoordinator 62 46 85 00 474 56 326
Helse- og omsorgssjef 62 46 85 00 918 72 200
Psykiatrikonsulent 62 46 85 00