Personoversikt


Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for Hjemmetjenesten 62 46 85 00 976 63 835
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vernepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 63 50 400 31 628
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
vernepleier 62 46 85 00 918 76 386
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Ruskonsulent 62 46 85 00 990 99 793
Hjemmehjelp, vikar 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 950 47 615
Sykepleierstudent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Førstesekretær helse og omsorg 62 46 85 00 474 76 193
Sekretær 62 46 85 00 474 76 208
Assistent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00 474 78 535
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 976 29 901
vernepleier 62 46 85 00 412 10 783
Helsefagarbeider 62 46 85 00 992 28 920
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Politiker 62 46 85 00
Kommunefysioterapeut 62 46 85 00 488 68 922
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Tillitsvalgt Fagforbundet 62 46 85 00
Omsorgsformidler 62 46 85 00 990 99 793
Assistent 62 46 85 00
Ergoterapeut 62 46 85 00 488 68 925
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent
Assistent 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00