Personoversikt


Helse og omsorg - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 46 85 00 413 16 420
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00
Vikar Pleie-og omsorg 62 46 85 00
Autorisert helsesekretær 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Spesialsykepleier 62 46 85 00
Avdelingsleder Institusjon 62 46 85 00 930 22 792
Assistent
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier
Lærling 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Helsefaegarbeider 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg
Assistent 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
sekretær 62 46 85 00 474 71 653
Sykepleier 62 46 85 00