Psykiatri - og rustjeneste

Temabilde psykiatritjenesten

 

Psykiatritjenesten er lagt under Helse og omsorg, og består av psykiatrisk hjelpepleier og psykiatrisk sykepleier.

 

Hvem kan få tjenesten?  

Psykiatritjenesten kan bistå alle mennesker med psykiske problemer. Det kan være en kort periode, eller det kan være at en har omfattende og sammensatte behov gjennom store deler av livet.

 

Psykiatritjenenesten holder til på Helse- og omsorgssenteret på Otnes, adresse Søstuveieien 21, og kan kontaktes på dagtid, på følgende telefonnummer:

47489430

47489429

 

Gjelder henvendelsen etter kl. 15.00, ring akutt nødtelefon 113.

 

 

 

 

 

 

Hva omfatter tjenesten?  

 • Kartlegging av brukerens behov for ulike tiltak
 • Samtaler på kontoret, hjemmet eller et annet sted
 • Gi råd og veiledning til brukerne og deres pårørende
 • Samtaler i forbindelse med livskriser av ulike slag
 • Trening i praktiske og sosiale ferdigheter
 • Bistå til å komme i gang med arbeid, arbeidstrening eller skole
 • Dagtilbud på onsdager for voksne i alle aldre
 • Helseteam for ungdom
 • Utlån av lysterapilampe
 • Samordne informasjon mellom psykiatritjenesten og spesialisthelsetjenesten ved sykehus
 • Samarbeid med ulike instanser i kommunen 
 • Psykiatritjenesten er en del av kommunens kriseteam

Tjenesten er gratis

 

Nyheter
rus og psykiatri

Rus- og psykiatritjenesten i Stor -Elvdal og Rendalen ønsker velkommen til et oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA på Moratunet, 1. Mars 2018 kl. 19.00. Dette møtet er også åpent for pårørende og eventuelt andre interesserte. AA/NA møtene avholdes hver torsdag på Moratunet kl. 19.00-20.30. Det vil være åpne møter den første torsdagen i hver måned. For spørsmål, kontakt Svein Erik Løkken på telefonnummer 91692272.

19.02.2018
dinutvei

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet.

22.02.2016
Logo: Verdensdagen for psykisk helse

Se hverandre - senk skuldrene var tema da ungdomstrinnet på Fagertun markerte Verdensdagen for psykisk helse 2.oktober.

 

Bilder fra markeringa

07.10.2014
rådgivningstelefon

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus har opprettet en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende.

14.11.2012
Verdensdagen-for-psykisk-helse-2012_articleimage

Tirsdag 2.oktober var det psykisk helse som stod i fokus for barneskoleelevene i Rendalen!  Berger og Fagertun skoler, helsestasjonen, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og Mental Helse Rendalen laget sammen et arrangement hvor elevene deltok i ulike aktiviteter som fremmer god psykisk helse.

 

Bilder 

03.10.2012