Retningslinjer vedtatt

barnehagebarn

Kommunestyret har vedtatt lokale retningslinjer for barnehage (kommune).

 

Ny utredning om søskenmoderasjon skal gjøres i 2014.

 

Her ser du møteprotokollen fra kommunestyremøtet 31. mai:

Møteprotokoll

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
06.06.2012