Rendalen kulturskole

Temabilde Kulturskole

Kulturskolen har undervisning i lokaler på Berger skole og Fagertun skole. Rektor for kulturskolen har kontor ved Berger skole.

 

Vi forventer god egeninnsats av de som er elever hos oss, og vi i kulturskola forventer av oss selv at vi gir et kvalitativt godt tilbud i alle fagene våre. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å hente det beste ut av hver elev.     Rendalen kommunale musikkskole startet opp i 1987, og i 1999 ble den utvidet til kulturskole. Kulturskola har undervisning både ved Berger og Fagertun skole. Kulturskola jobber med å gi elevene en god oppvekst, la elevene få utvikle sine kreative sider og la dem få et positivt forhold til kultur, uansett om musikk og andre kunstuttrykk blir et yrke eller en hobby senere i livet. Vi skal gi elevene trygghet, identitet og tilhørighet. Kulturskola skal være et godt sted å jobbe, med et inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Rendalen Kulturskole vil fortsette det gode samarbeidet med det lokale kulturlivet. Kulturskola jobber i tett samarbeid med grunnskolene og Ungdommens Hus.  

 

Kulturskola i Rendalen har inngått et samarbeid med kulturskolen i Stor-Elvdal om kjøp og salg av tjenester. På denne måten kan de enkelte kulturskolene få et bredere og bedre undervisningstilbud.

Nyheter

Kontaktinfo kulturskolen

Kulturskolerektor Øystein Viken

Mobil: 913 93 653


Besøksadresse: 

Rendalen kulturskole

Gamle Kongevei 4104

2485 Rendalen

Skjema Kulturskolen

Lenker - kulturskola