Resultat fra brukerundersøkelsen for NAV Rendalen

logo Nav

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse på de kommunale tjenestene i NAV.  Undersøkelsen tok for seg områder om resultat for brukerne, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø, samordning og generelt.

Undersøkelsen ble sendt ut til brukere av tjenesten i 2011.  Vi fikk en svarprosent på 37 %, dette synes vi er ganske positivt, selv om vi skulle ønske en enda høyere svarprosent.  

 

Det er første gang det gjennomføres en brukerundersøkelse på de kommunale tjenestene i NAV Rendalen.  Det var derfor spennende for oss for å få se hvilke tilbakemeldinger våre brukere ga oss.  Vi har ingen tidligere resultater å sammenligne oss med og har derfor brukt de andre kommunene som til nå har gjennomført brukerundersøkelse som sammenligningsgrunnlag.

 

I hovedsak ser det ut til at brukerne av NAV Rendalen er godt fornøyd med store deler av tjenesten vår.  Vi har skåret bedre eller likt som landsgjennomsnittet på alle hovedområder pr. 18.05.12.

 

- Til tross for disse resultatene har vi et mål om å forbedre oss.  Vi har derfor satt fokus på noen områder som vi ønsker å bli bedre på.  Som for eksempel at den skriftlige informasjonen skal være lett å forstå, og at flere skal oppleve at de blir hørt i forhold til sine behov, selv om dette ikke nødvendigvis betyr at vi kan oppfylle alle sine ønsker, sier NAV-leder Heidi Lernæs.

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
18.05.2012