Energimerkingsprosjektet

Energimerking

Energikartlegging og -merking av bygninger 

Energimerkingsprosjektet er et 2-årig fellesprosjekt for kommunene Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen, og startet i mars 2012. Gjennom prosjektet skal energiforbruket i 40 kommunale bygg kartlegges og vurderes. Målet er å komme fram til gode løsninger for hvordan energiforbruket i bygningene kan reduseres, samt utstede energiattester.

 

 

Prosjektleder 

Kristin Fines Ygre

Tlf: 62 46 84 64

 

 

Nyheter