Ledige stillinger

Temabilde Ledige stillingerHer vil du finne de stillinger som til enhver tid er ledig i Rendalen kommune (hvis du ikke finner henvisninger til stillinger nedenfor under "Nyheter", så finnes det for tiden ikke stillinger som er lyst ledige).  Stillinger i regionen som er registrert ledig hos NAV finner du her:  Ledige stillinger i Fjellregionen og nabokommuner.  Husk også at mange bedrifter ikke utlyser stillinger, så ta kontakt.  Kanskje de trenger din arbeidskraft.

 

Vi gjør oppmerksom om at CV vil bli benyttet i utvidet søkerliste.  Søkernes navn offentliggjøres først etter søknadsfristens utløp. Søkere som ønsker at opplysninger om seg ikke skal offentliggjøres, må begrunne dette. Det vil bli gjort en særskilt vurdering for hver enkelt som ber om å få opplysninger om seg selv unntatt fra  offentlighet. Før offentlig søkerliste fullføres, vil søkere få mulighet til å trekke sin søknad dersom kommunen mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig.

____________________________________________________________________________

Nyheter
Fagertun skole

Fagertun barne-og ungdomsskole har ledig en 80 % fast undervisningsstilling med tiltredelse etter nærmere avtale. Søknadsfrist 19. september 2014. Fullstendig utlysningstekst kan du lese her

22.08.2014
Bilde av Lomnessjøen og Storsjøen tatt fra Lomnesberget.

Vi søker etter virksomhetsleder ved Fagertun barne- og ungdomsskole. Virksomhetsleder inngår i rådmannens ledergruppe og har hovedansvar for pedagogisk ledelse, personalledelse, og økonomistyring og for skolens samlede resultater. Vi søker etter en leder som skal være tydelig og samlende for elever, foreldre og ansatte. For flere opplysninger se fullstendig utlysningstekst her. Søknadsfrist 19. september 2014.

15.08.2014
Høstfarger i Rendalen (John Fiskvik)

Vi søker etter pedagogisk rådgiver i 50 % fast stilling. Pedagogisk rådgiver er en del av rådmannens stab. De to viktigste arbeidsområdene knyttet til stillingen vil være strategisk utviklingsarbeid og organisatoriske/administrative oppgaver. For nærmere opplysninger se fullstendig utlysning. Søknadsfrist 19. september 2014.

15.08.2014
Familie vinteraktivitet

Rendalen kommune søker etter personer som kan tenke seg å være fritidskontakt for familier. Fritidskontakten skal bistå familien for å få en mer sosial og aktiv fritid.

 

07.10.2013
støttekontakt

Rendalen kommune søker etter flere personer som kan tenke seg å være støttekontakt til mennesker med ulike behov og som trenger bistand for å få en mer sosial og aktiv fritid.  Les mer her.

18.01.2013

Kontaktinfo Arbeid

NAV Rendalen 

Besøksadr.: 

Helse- og omsorgssenteret, 2485 Rendalen
Åpningstid: 0900 - 1430

Tlf. 55 55 33 33

 

Rendalen kommune 

Personalsjef Rakel Sandodden

Tlf. 62 46 84 48

Mobil 480 04069