Vi ønsker oss mer bosetting!

Hus

Bosettingen i Rendalen har de siste årene dessverre gått nedover.  I denne sammenheng har ordfører satt i gang en kartlegging av aktuelle salgs- og/eller utleieeiendommer i Rendalen.   Målet med denne kartleggingen er å få flere til å flytte til denne vakre bygda vår! 

 

Du kan lese mer om hensikten med kartleggingen her:

Brev fra ordfører til eiendomsbesittere. 

 

Hvis du har et salgs- og/eller utleieobjekt som bolig, småbruk, fritidsbolig eller tomt, så kan du legge aktuelt objekt inn i denne databasen:

http://rendalenkommune.dmtalvdal.net/

 

Du kan  også sende opplysninger til oss om dette til adresse 2485 Rendalen eller ved en e-post til postmottak@rendalen.kommune.no 

 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
30.05.2012