Nyheter
penger

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2014. Det er viktig å merke seg at underledd skal søke via sitt sentralledd. I år vil derfor søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli avvist. Tidligere har vi lagt disse til sentralleddet sin søknad, men det blir ikke gjort fra og med i år.

 

23.05.2014
Tog1_170514

Den kommunale 17. mai komiteen ønsker med dette å sende en takk til alle små og store som på sin måte var med på å bidro til at vi fikk et samlende og svært vellykket 17. mai arrangement! Gjetninger går på at det var minst 700 samlet til tog og seremoni ved bauta utenfor Bergset Aktivitetssenter.

19.05.2014
lag og foreninger

 

Vi tar forbehold om feil i listene nedenfor. For at vi skal klare å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at lag og foreninger melder fra om feil i oversikten, nyvalg o.s.v. Meld også fra når lag blir nedlagt eller nye oppstår!

Gi slik beskjed til postmottak@rendalen.kommune.no

  

05.12.2013
kalender

I vår hjemmesides forside (til høyre) er det lagt ut oversikt over planlagte arrangement i tida fremover via aktivitetskalenderen.  Denne kan lag/foreninger og andre også benytte selv, for å få annonsert arrangement!

30.05.2012