Nyheter
lag og foreninger

 

Vi tar forbehold om feil i listene nedenfor. For at vi skal klare å holde listene oppdatert, er vi avhengig av at lag og foreninger melder fra om feil i oversikten, nyvalg o.s.v. Meld også fra når lag blir nedlagt eller nye oppstår!

Gi slik beskjed til postmottak@rendalen.kommune.no

  

05.12.2013
kalender

I vår hjemmesides forside (til høyre) er det lagt ut oversikt over planlagte arrangement i tida fremover via aktivitetskalenderen.  Denne kan lag/foreninger og andre også benytte selv, for å få annonsert arrangement!

30.05.2012