Kommunale avgifter og gebyrer

Temabilde penger tilskuddKommunale avgifter og gebyrer, som ikke er regulert etter særlover eller kontrakter, vedtas av kommunestyret sammen med årsbudsjettet.

 

For de enkelte tjenesteområdene finner du de i menyen til høyre.

 

 

Nyheter