Kommunale avgifter og gebyrer

Temabilde penger tilskuddKommunale avgifter og gebyrer, som ikke er regulert etter særlover eller kontrakter, vedtas av kommunestyret sammen med årsbudsjettet.

 

Regulativet , og hvordan satsene beregnes, finner du samlet her. For de enkelte tjenesteområdene finner du de i menyen til høyre.

 

 

Nyheter