Bakgrunn og mål for Veidemannskulturprosjektet

I høyre felt på denne sida ligger styringsdokumenter for prosjektet som viser mål og hensikt med prosjektet. Her legges også nyhetsbrevene ut.

Nyheter

Her kan dere lese nyhetsbrev fra Veidemannskulturprosjektet fra juli 2012:

Nyhetsbrev juli2012 

 

28.08.2012