Veidemannskulturprosjektet - der taigaen møter fjell

Kulturminner og natur grunnlaget for framtidas samfunns- og næringsutvikling i Rendalen. 

 

Sølen over Galtsjøen

Prosjektets formål er å utvikle et grunnlag for fornyet samfunns - og næringsutvikling som sikrer sysselsetting og bosetting i Rendalen ved aktivt å ta i bruk natur og kultur. Med utgangspunkt i egne fortrinn ønsker man å få til en omstilling og utvikle framtidas bærekraftige lokalsamfunn. Sammenhengene mellom bosetting, næringsliv og identitet er viktige. Fellesnevnerne er Rendalens utmarksressurser, flotte naturområder og godt ivaretatt kultur, som kan foredles til etterspurte produkter for framtida.

 

Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet, Hedmark fylkeskommune og Rendalen kommunes næringsfond.

 

Mer informasjon om prosjektet ligger under menyvalgene "Bakgrunn og mål" og "Aktiviteter i prosjektet" .

 

Nyheter
skogsarbeider

Når foreligger endelig sluttrapporten fra Veidemannskulturprosjektet. Rapporten er skrevet av prosjektleder og godkjent av styringsgruppa, så dette er prosjektet sett fra innsiden. Andre ville helt sikkert lagt vekt på andre siden av prosjektet og gjort andre vurderinger. Det vil alltid være slik at avhengig av synsvinkel så vil oppfatninger være forskjellige. Sluttrapport Veidemannskultur

26.09.2014
Sølen, vinter

Nå er det kommet nyhetsbrev for desember 2012, og det finner du her

06.12.2012
Tegningfallet

Tirsdag 7. august blir det "Bli kjent tur" på Hanestad med oppmøte på Hanestad stasjon kl. 1800. De som ønsker felleskjøring fra kommunehustet kan møte der 17.35. Les mer på vedlagte plakat her.

03.08.2012
Gravhaugen på Høye

Nytt nyhetsbrev fra Veidemannskulturprosjektet kan nå leses her: Nyhetsbrev juli 2012

04.07.2012
Øvre Rendal fra Utsikta (Kåre A. Moe)

Vi har foreløpig to Bli kjent turer planlagt for 2012 sesongen, men flere vil bli annonsert. Følg med på denne siden. Her finner dere informasjon om de to planlagte turene: "Bli-kjent-turer" juli/august.

04.07.2012
Infotavler

Det skal settes opp grendetavler, og nå har dere muligheten til å være med på å påvirke hvordan vi skal få vist fram våre verdier. Prosessen starter opp for Åkrestrømmen med omkringliggende områder 2. mai 2012 kl. 19.00 på kafé Gina.

13.04.2012
Infotavler

Veidemannskulturprosjektet arrangerer sammen med grenda grendemøte for Hanestad torsdag 12. april kl. 19.00 på Kivatun. Det skal settes opp infotavle for Hanestad, og nå har dere muligheten til å være med på å påvirke hvordan verdiene som finnes, skal presenteres.

10.04.2012
Infotavler

I november gikk det ut en henvendelse til kontaktpersoner på Finstad, Unset, Elvål, Øvre Rendal, Hornset, Hanestad, Otnes, Åkrestrømmen og Sjøli om å starte en prosess som skulle ende opp med infotavler på ni steder i Rendalen, dette i tillegg til nye infotavler på innfartsveiene. Det er allerede avholdt flere slike grendemøter med diskusjoner om   «Hva vi skal vise fram fra våre områder» og «Hvordan vi skal gjøre det».

17.01.2012

Gammel klesskikk - barnDraktnemnda i Bygdekvinnelaget har satt i gang et spennende arbeid der første fase går ut på å registrere gamle klesplagg fra før 1900. Alle som har gamle plagg liggendes, oppfordres til å møte opp for å få plaggene registrert

04.10.2011