Helsestasjon

Helsestasjonen har kontor på Otnes i samme hus som legekontoret, og Helsesøster er å treffe alle hverdager mellom kl 08.00 og kl. 15.00. Hun kan imidlertid være ute i forbindelse med skolehelsetjenesten, hjemmebesøk, inspeksjoner m.v. Det er derfor en fordel om du avtaler time for helseundersøkelse og lenger samtaler.

 

Jordmor er tilstede annenhver onsdag.

 

Arbeidsområder:

  • Spe- og småbarnskontroll
  • Råd og veiledning til nye og blivende foreldre
  • Helsestasjon som treffsted, nettverksbygger
  • Vaksinasjon
  • Skolehelsetjeneste, barneskoler, ungdomsskolen
  • Hjemmebesøk og oppfølging av barn i brukergruppen 0 - 16 år. Familiene gis tilbud om kontinuitet i forhold til tidligere kontakt med helsesøster

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten foregår på Berger skole og Fagertun skole. Helsesøster har kontortid hver mandag kl. 08:00 -14:00 på Berger skole. Hver tirsdag kl. 08:00 - 14:00 på Fagertun skole.

 

Helsesøster - trefftider på Berger  skole

Helsesøster - trefftider på Fagertun skole

 

Mere informasjon om skolehelsetjeneste for 1. - 7. klasse 

 

Skolehelstjenesten ungdomstrinnet 

 

Reisevaksinasjon:
Det anbefales at de som skal reise utenlands kontakter helsesøster for råd om vaksinering. Dette bør gjøres så tidlig som mulig ettersom noen vaksiner må settes i god tid før avreise. I noen tilfeller er det også behov for flere vaksiner som må settes med visse mellomrom. Reisevaksinasjon foregår på helsestasjon. Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner kun har 10 års varighet.

Nyheter
HELSESØSTER

Trefftider: Mandager Berger skole : kl 8 -14 - Tirsdager Fagertun skole  : kl 8-14

 

Helsestasjon for ungdom - Oppstart fom 1. Februar 2017 Onsdager fom kl 15-16:30. Inngang som tidligere. Les mere her. 

 

Mere innformasjon finner du her:

Skolehelsetjeneste for 1. - 7. klasse 

Skolehelstjenesten ungdomstrinnet 2017

12.01.2017
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Verdensdagen-for-psykisk-helse-2012_articleimage

Tirsdag 2.oktober var det psykisk helse som stod i fokus for barneskoleelevene i Rendalen!  Berger og Fagertun skoler, helsestasjonen, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og Mental Helse Rendalen laget sammen et arrangement hvor elevene deltok i ulike aktiviteter som fremmer god psykisk helse.

 

Bilder 

03.10.2012
baby

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse blant brukerne av helsestasjonen.  Dette gjaldt i alt 100 barn i aldersgruppen 0 - 6 år, og foreldrene av disse fikk tilsendt spørreskjema, hvorav det kom inn 65 svar, en svarprosent vi er fornøyd med.

 

11.05.2012

Kontaktinfo Helsestasjon

Besøksadr.:

Rendalen helsestasjon

Søstuveien 6

Otnes

2485 RENDALEN 

 

Helsesøster:

Heidi Marie Nielsen 

Mobil: 400 38 143