Kunngjøringer og høringer

Rendalen kommune vil her gi deg informasjon om planer og offentlige dokumenter som legges ut til ettersyn og høring, og endringer i tjenestetilbudet.  Dette omfatter også kommunens budsjett, rapporter med mer. Her får du nærmere informasjon om tidsfrist, hensikt og innhold med mer.

Nyheter
mann som går med hund i bånd

Vi vil påpeke at det fra 1. april til 20. august er båndtvang for alle hunder i kommunen.  Lovverket som styrer dette er hundeloven, som du kan lese mer om her:   Hundeloven

 

07.04.2014
lastebil

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, er det innført aksellastrestriksjoner i teleløsningen ved kommunale veier i h.h.t. liste (trykk på overskriftslenken så finner du veilisten).

 

26.03.2014
Planleggere

Formannskapet vedtok 13.3.2014 å legge forslag til revidering av kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. Målet med revideringen er å forenkle saksbehandlingen, redusere antallet dispensasjoner fra planen og legge bedre til rette for tilleggsnæringer i landbruket.

 

19.03.2014
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
valglogo 2013

Det var veldig bra valgdeltakelse ved stortingsvalget i Rendalen: 82,8 %, og valgresultatene ser du her:

      Valgresultat Rendalen

 

Valgresultatene for hele Norge kan du følge her.

 

Følg med i Sametinget for resultater fra sametingsvalget.  Du vil også finne resultatene her.

 

09.09.2013
Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

14.06.2013
fylkesmannen_logo

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
Dalehuset

Rendalen kommune selger eiendom med stor eldre trebygning.

 

22.10.2012
ContainerFIAS

FIAS har nå lansert et bedre sorteringstilbud for hyttefolk i Fjellregionen.   Pressemelding - bedre sorteringstilbud for hytter

27.09.2012

Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver. Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven)
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak