Rendalen sjukehjem

Rendalen sjukehjemRendalen sjukehjem ble åpnet i januar 1999.  Sjukehjemmet har 24 plasser.

 

Sjukehjemmet eget kjøkken, kantine og vaskeri.

Kjøkkenet fungerer som et eget produksjonskjøkken. Det betjener sjukehjemmets beboere, og i tillegg produseres det ca 60 middager til hjemmeboende hver dag, samt at det også kan levere mat til andre etter bestilling.

Vaskeriet vasker tøy til sjukehjemmet, men det vasker også tøy til hjemmeboende og til enkelte bedrifter. Etter avtale vaskes og rulles det duker.

Nyheter
Rendalen sjukehjem

Virksomheten Helse- og omsorg søker etter fagleder i 100 % fast stilling ved Rendalen sjukehjem. Den som ansettes må være offentlig godkjent sykepleier. Søknadsfrist 14. mai 2018. Du finner fullstendig utlysningstekst og muligheten til å søke på stillingen ved å følge denne lenken stillingsutlysning fagleder Rendalen sjukehjem.

16.04.2018
smiley med kniv og gaffel

Hvis du skal ha et selskap eller et møte, så har du mulighet til å bestille både rundstykker, koldtbord og mye mer fra kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem.  Du er også velkommen innom sykehjemmets kantine i åpningstiden for å kjøpe deg noe, ... du finner helt sikkert noe som frister; så som kaffe med noe å bite i eller noe annet godt.

 

03.01.2018
To hender (omsorg)

Vi har et brukerråd for helse- og omsorgstjenester, som til sammen består av:
•  4 bruker-/pårørenderepresentanter
•  1 vararepresentant til ovennevnte
•  1 representant fra Rådet for eldre og funksjonshemmede
•  Avdelingssykepleier/-fagleder
•  Virksomhetsleder

21.04.2017
smiley med kokkehatt og grøtsleiv

Det har vært, og er, mye fokus på tidspunkt for servering av særlig middagsmåltidet ved institusjoner.  Ved Rendalen sjukehjem har middag blitt servert kl. 13.00 i lang tid.  Ei arbeidsgruppe har jobbet frem en ny dagsrutine for sykehjemmet.  Gruppen har hatt fokus på stell, pleie, tidspunkt for måltider, riktig ernæring, nattefaste, miljø/aktiviteter og rom.  Se informasjon til beboere og pårørende ved Rendalen sjukehjem ang. dette her:  Informasjon av 08.02.17

 

10.03.2017
Bildet viser Åse Grøthe og Hanne Holmvik

Rendalen sjukehjem var så heldig å ha gleden av besøk fra Åse Grøthe torsdag 2. mars.

 

 

06.03.2017
Telefon-obs

 

Fra 2. november 2015 er det følgende numre for Rendalen sjukehjem:

Ekspedisjon (Tone Øverstad) 47471653
Vaktrom A 47471539
Vaktrom CDE 47471610
Kjøkken 474 71 657
Kjøkken (Åshild Søberg) 474 78 536
Vaskeri (Margunn Nytrøen) 474 78 537
Fagleder (Gerd Marit Evenstuen) 474 78 538
Avdeling C 474 71 611
Avdeling D 474 71 613
Avdeling E 474 71 649
Avdeling A 474 71 612
Avdeling A vaktrom 474 71 646
Vaktrom CDE 474 71 610
Avdeling B Omsorgsbolig 990 99 734
Avdeleingssykepleier ACDE
Kreftsykepleier 416 09 828

 

01.11.2015
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
Rådmann Anne Lise Trøen

Formannskapets faste medlemmer var innkalt av ordføreren til hastemøte torsdagskvelden 29. august vedr. virksomheten Rendalen sjukehjem.  I møtet informerte ordføreren om innkommet bekymringsmelding ang. forhold ved sykehjemmet.  Konklusjonen i møtet ble at rådmannen skal ivareta og håndtere saken videre omkring fremsatte forhold ved Rendalen sjukehjem.

 

02.09.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
Terese Søberg og Gunhild Lomnes

Onsdag 30. januar deltok Rendalen kommune med tre representanter på årets SUMesse. I tillegg til kommunens personalsjef, Rakel Sandodden, var det denne gangen sykehjemmet som stilte med to unge representanter for helsefagarbeidere; Therese Søberg og Gunhild Lomnes.

31.01.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Rådmannen orienterer om Samhandlingsreformen

Mandag 16. april hadde kommunen et åpent informasjonsmøte om Samhandlingsreformen på Rendalen sjukehjem. Rådmannen sammen med lederne for helse- og omsorg og sjukehjemmet holdt et innledningsforedrag, samt svarte på spørsmål.

19.04.2012

Kontaktinfo Rendalen sjukehjem

Besøksadr.:

Rendalen sjukehjem

Søstuveien 25

Otnes, 2485 Rendalen

tlf.  62 46 85 00 

 

Helse- og omsorgssjef:  Geir Arne Nordfjord   

tlf. 918 722 00

 

Avdelingsleder: Berit Lillestu

tlf. 930 22 792 

 

Konstituert fagleder:  Viktorija Beniuliene

tlf. 474 78 538

 

Sekretær: Tone Øverstad

tlf. 474 716 53

 

Telefonliste