Rendalen sjukehjem

Rendalen sjukehjemRendalen sjukehjem ble åpnet i januar 1999.  Sjukehjemmet har 28 plasser fordelt på fire avdelinger, som ledes av en avdelingssykepleier:
Avd. A Skjermet enhet
Avd. C Langtidsavdeling
Avd. D Langtidsavdeling
Avd. E Korttids-/ rehabiliteringsavdeling

 

I tillegg har sjukehjemmet eget kjøkken, kantine og vaskeri.

Kjøkkenet fungerer som et eget produksjonskjøkken. Det betjener sjukehjemmets beboere, og i tillegg produseres det ca 60 middager til hjemmeboende hver dag, samt at det også kan levere mat til andre etter bestilling.

Vaskeriet vasker tøy til sjukehjemmet, men det vasker også tøy til hjemmeboende og til enkelte bedrifter. Etter avtale vaskes og rulles det duker.

Nyheter
valglogo

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du som bor i institusjon eller omsorgsbolig ønsker å forhåndsstemme der du bor, så gir vi tilbud om det tirsdag 8. september.

 

28.08.2015
bolle med suppe og to rundstykker

Hvis du skal ha et selskap eller et møte, så har du mulighet til å bestille både snitter, koldtbord og mye mer fra kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem.  Du er også velkommen innom sykehjemmets kantine for å kjøpe deg noe, ...... du finner helt sikkert noe som frister; så som kaffe med noe å bite i, eller noe annet godt.

 

02.01.2015
Rendalen sjukehjem

Rådmannen har konstituert Jens Sandbakken som virksomhetsleder ved Rendalen sjukehjem f.o.m. 19.05.2014 og inntil videre. Jens er dermed virksomhetsleder både for Helse og omsorg, og Rendalen sjukehjem i en periode nå framover.

 

22.05.2014
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
AMK nødnett

AMK Innlandet gikk over til nødnettet 27. november.  I denne forbindelse fikk AMK ny nummerserie på telefoni.

Se plakat. 

 

03.12.2013
Rådmann Anne Lise Trøen

Formannskapets faste medlemmer var innkalt av ordføreren til hastemøte torsdagskvelden 29. august vedr. virksomheten Rendalen sjukehjem.  I møtet informerte ordføreren om innkommet bekymringsmelding ang. forhold ved sykehjemmet.  Konklusjonen i møtet ble at rådmannen skal ivareta og håndtere saken videre omkring fremsatte forhold ved Rendalen sjukehjem.

 

02.09.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
møtedeltakere

Her finner du sammensetningen av brukerrådet ved Rendalen sjukehjem:

Brukerrådsutvalg ved sykehjemmet pr februar 2013

27.02.2013
Terese Søberg og Gunhild Lomnes

Onsdag 30. januar deltok Rendalen kommune med tre representanter på årets SUMesse. I tillegg til kommunens personalsjef, Rakel Sandodden, var det denne gangen sykehjemmet som stilte med to unge representanter for helsefagarbeidere; Therese Søberg og Gunhild Lomnes.

31.01.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Rådmannen orienterer om Samhandlingsreformen

Mandag 16. april hadde kommunen et åpent informasjonsmøte om Samhandlingsreformen på Rendalen sjukehjem. Rådmannen sammen med lederne for helse- og omsorg og sjukehjemmet holdt et innledningsforedrag, samt svarte på spørsmål.

19.04.2012

Kontaktinfo Rendalen sjukehjem

Besøksadr.:

Rendalen sjukehjem

Søstuveien 25

Otnes, 2485 Rendalen

tlf.  62 46 63 60 

 

Virksomhetsleder:  Jens Sandbakken 

tlf. 62 46 63 00

 

Avdelingsleder: Berit Lillestu

62 46 63 17

62 46 63 70

 

Sekretær: Tone Øverstad

tlf. 62 46 63 61