Energi og klima

Energi og klimaKommunestyret vedtok den 25.11.2010 energi- og klimaplan for Rendalen kommune. Planen har status som kommunedelplan og består av en faktadel og en tiltaksdel som gjelder for perioden 2010 - 2020. Faktadelen er utarbeidet i samarbeid med NEPAS (New Energy Performance AS) og består av en beskrivelse av Rendalen kommune og en oversikt over energibruk, produksjon, ressurser og utslipp i kommunen. Denne vil bli revidert ved behov. Tiltaksdelen inneholder tiltak innen ulike områder som blandt annet landbruk, skogbruk, stasjonær forbrenning, fornybar energi, holdningsskapende arbeid og transport. Denne delen vil bli revidert hvert år.

 

Energi og klima delplan 1 - faktadelen

Energi og klima delplan 2 - tiltaksdelen

Nyheter
Vindmølle

Rendalen kommune ved ordfører Norvald Illevold inviterte til åpent møte 2. juli på Åkrestua for å gi informasjon om mulige vindmøller på Storfjellet i Rendalen kommune.  Austri Vind v/OLa Børke deltok og informerte om prosjektet og besvarte spørsmål. Austri Vind sin presentasjon finner du her.

 

05.07.2012

Kontaktinfo natur og miljø

Utmark:

Utmarkskonsulent

Øyvind Fredriksson

tlf: 47472565