Nyheter
Kommunevåpen fra 6 kommuner i regionen

4. mai presenterte Østlandsforskning utredning av kommunereform/struktur i Nord-Østerdal.  Kommunestyrene i regionen holdt fellesmøte på dagtid, og om kvelden var det invitert til felles folkemøte for alle innbyggerne i regionen omkring denne presentasjonen.  

 

09.05.2016
Kommunereformen

Rendalen kommune har i fellesskap med kommunene Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os fått utredet Nord-Østerdalsalternativet som en storkommune, 0-alternativet som i dag som selvstendige kommuner, og 0+-alternativet som et selvstendighetsalternativ med et utvidet samarbeid.

 

25.04.2016
Den norske løve

I statsråd 22.04.2016 er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

 

25.04.2016
bordkalender og klokke

Ordføreren har foretatt endringer i politisk møteplan for dette første halvåret.  Politisk møteplan 1. halvår 2016

 

20.04.2016
pengesekk med mynter

Kommunestyret har gitt regler for kommunens finansforvaltning.

 

01.03.2016
Den norske løve

Kommunal- og moderniseringsministeren har åpnet det nye Valgdirektoratet i Tønsberg.  Les mer her:  Statsråd Sanner åpnet Valgdirektoratet.

 

01.02.2016
Profil:  Reinsdyr

Det nye kommunestyret har hatt konstituerende møte.  Hvis du er nysgjerrig på hvem som er valgt inn i forskjellige styrer/råd/utvalg, så kan du se her: Møteprotokoll kommunestyret 22.10.15

 

28.10.2015
Logo politiske parti

I går kveld hadde det nye kommunestyret for perioden 2015-2019 sitt første møte.  Vi kommer tilbake til møtereferat fra konstituerende møte over helgen.

 

23.10.2015
Den norske løve

Kommunen har mottatt rundskriv H - 12/15 "Valg av formannskap, ordfører, varaordfører m.m. ". Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterer i rundskrivet om lovreglene for valg av folkevalgte organer. Rundskriv H-12/15

17.09.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

Mobiltlf.: 951 23 625

 

Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth

Mobiltlf.:  419 33 109 

 

Politisk ledelse 

 

Sekretariat:

Kultur og service

Adr.:  Hanestadveien 1, 2485  Rendalen

Tlf.:  62 46 85 00

E-post 

Telefax:  62 46 85 01

Styrer, råd og utvalg

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

(partssammensatt utvalg) 

Komité I 

Komité II 

Klagenemnd 

Kontrollutvalget

 

Eldrerådet 

Råd for likestilling for funksjonshemmede (RFF Rendalen)

 

Ungdomsrådet 

Dyrevernnemnd 

         ______

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører. Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

Ta gjerne kontakt med Kultur og service ved spørsmål omkring styrer/råd/utvalg

Finans- og økonomireglement