Nyheter
valglogo

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.  Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan vi komme hjem til deg (eller der du oppholder deg) slik at du får stemt. 

 

28.08.2015
valglogo

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du som bor i institusjon eller omsorgsbolig ønsker å forhåndsstemme der du bor, så gir vi tilbud om det tirsdag 8. september.

 

28.08.2015
valgbrosjyre, deler av forside

Alle husstander i Rendalen skal nå ha fått informasjonsbrosjyre som omhandler kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

 

12.08.2015
valglogo

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.  Du kan forhåndsstemme frem t.o.m. fredag 11. september.

 

07.08.2015
valglogo

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du være innført i manntallet.  Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i valgåret, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i Norge og ved utenriksstemmegivning, men valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

 

20.07.2015
bordkalender

Her finner du politisk møteplan for andre halvår 2015.

 

De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og publikum + presse ønskes hjertelig velkomne som tilhørere i møtene.

 

02.06.2015
valglogo

Valgstyret har i møte 7. mai godkjent fire valglister til kommunestyrevalget 2015.

 

12.05.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015
valglogo

 

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  I Rendalen foregår stemmegivningen i de enkelte valgkretser fra kl. 09.00 til kl. 18.00, slik:    

      Stemmekrets:      Stemmested:    

      Rendalen sør        Rendalen sjukehjem (stua)

      Rendalen nord      Rendalen kommunehus (kommunestyresalen)

 

Valgdagen må du stemme i egen kommune (Rendalen), d.v.s. der du har bostedsadresse/er folkeregisterført pr. 30. juni.  Ellers kan du forhåndsstemme t.o.m. 11. september. 

 

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass blir godkjent som legitimasjon). 

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125