Nyheter
valglogo

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.  Manntall for Rendalen kommune legges ut til offentlig ettersyn i Rendalen kommunehus og ved Rendalen sjukehjem fra tirsdag 11. juli.

 

07.07.2017
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Politisk møteplan for andre halvår 2017 er vedtatt av kommunestyret.  De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

05.07.2017
valglogo

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august.  Dersom du ikke har mulighet til å stemme valgdagen 11. september, eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 8. september, kan du fra 1. juli til 9. august tidligstemme.  Vennligst avtal tid på forhånd hvis du har behov for å tidligstemme.  Leder av forhåndsstemmegivningen Oddveig Kværnes Bakkom kontaktes hvis behov for tidligstemming.  Husk gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.  Mer om høstens valg finner du her.

 

29.06.2017
valglogo

Kommunestyret har bestemt at stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved stortings- og sametingsvalget 2017 avholdes mandag 11. september 2017 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 ved stemmestedene Rendalen sjukehjem og Rendalen kommunehus.

 

31.10.2016
Den norske løve

I statsråd 22.04.2016 er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

 

25.04.2016
pengesekk med mynter

Kommunestyret har gitt regler for kommunens finansforvaltning.

 

01.03.2016
Den norske løve

Kommunal- og moderniseringsministeren har åpnet det nye Valgdirektoratet i Tønsberg.  Les mer her:  Statsråd Sanner åpnet Valgdirektoratet.

 

01.02.2016
Profil:  Reinsdyr

Det nye kommunestyret har hatt konstituerende møte.  Hvis du er nysgjerrig på hvem som er valgt inn i forskjellige styrer/råd/utvalg, så kan du se her: Møteprotokoll kommunestyret 22.10.15

 

28.10.2015
Logo politiske parti

I går kveld hadde det nye kommunestyret for perioden 2015-2019 sitt første møte.  Vi kommer tilbake til møtereferat fra konstituerende møte over helgen.

 

23.10.2015
Den norske løve

Kommunen har mottatt rundskriv H - 12/15 "Valg av formannskap, ordfører, varaordfører m.m. ". Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterer i rundskrivet om lovreglene for valg av folkevalgte organer. Rundskriv H-12/15

17.09.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

Mobiltlf.: 951 23 625

 

Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth

Mobiltlf.:  419 33 109 

 

Politisk ledelse 

 

Sekretariat:

Kultur og service

Adr.:  Hanestadveien 1, 2485  Rendalen

Tlf.:  62 46 85 00

E-post 

Telefax:  62 46 85 01

Styrer, råd og utvalg

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

(partssammensatt utvalg) 

Komité I 

Komité II 

Klagenemnd 

Klientutvalget

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen kommuneskoger KF 

 

Råd for eldre og funksjonshemmede

 

Ungdomsrådet  

         ______

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører. Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

Ta gjerne kontakt med Kultur og service ved spørsmål omkring styrer/råd/utvalg

Finans- og økonomireglement