Nyheter
valglogo

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  Listeforslag må være kommet frem til Rendalen kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00.

 

29.07.2014
valglogo

 

I statsråd 06.06.14 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015.

 

Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 må være kommet frem til Rendalen kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00. 

 
16.06.2014
valglogo

Det var veldig bra valgdeltakelse ved stortingsvalget i Rendalen: 82,8 %, og valgresultatene ser du her:

      Valgresultat Rendalen

 

Valgresultatene for hele Norge kan du følge her.

 

Følg med i Sametinget for resultater fra sametingsvalget.  Du vil også finne resultatene her.

 

09.09.2013
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 30. mai.

 

 

13.06.2013

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125