Nyheter
valglogo

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du være innført i manntallet.  Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i valgåret, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i Norge og ved utenriksstemmegivning, men valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

 

20.07.2015
valglogo

Ordinær forhåndsstemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 starter 10. august og avsluttes 11. september.  Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke ved valgdagen 14. september, kan du fra 1. juli til 9. august henvende deg hit til Rendalen kommune v/Oddveig K. Bakkom (tlf. 62 46 84 40) og avtale tid for å stemme; såkalt "tidligstemme".

 

30.06.2015
bordkalender

Her finner du politisk møteplan for andre halvår 2015.

 

De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og publikum + presse ønskes hjertelig velkomne som tilhørere i møtene.

 

02.06.2015
valglogo

Valgstyret har i møte 7. mai godkjent fire valglister til kommunestyrevalget 2015.

 

12.05.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015
valglogo

 

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  I Rendalen foregår stemmegivningen i de enkelte valgkretser fra kl. 09.00 til kl. 18.00, slik:    

      Stemmekrets:      Stemmested:    

      Rendalen sør        Rendalen sjukehjem (stua)

      Rendalen nord      Rendalen kommunehus (kommunestyresalen)

 

Valgdagen må du stemme i egen kommune (Rendalen), d.v.s. der du har bostedsadresse/er folkeregisterført pr. 30. juni.  Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli t.o.m. 11. september. 

 

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass blir godkjent som legitimasjon). 

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125