Nyheter
Ordfører Norvald Illevold

Politisk møteplan for første halvår 2014 er satt opp.  De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og du som publikum er hjertelig velkommen som tilhører!

 

06.12.2013
valglogo 2013

Det var veldig bra valgdeltakelse ved stortingsvalget i Rendalen: 82,8 %, og valgresultatene ser du her:

      Valgresultat Rendalen

 

Valgresultatene for hele Norge kan du følge her.

 

Følg med i Sametinget for resultater fra sametingsvalget.  Du vil også finne resultatene her.

 

09.09.2013
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 30. mai.

 

 

13.06.2013

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125