Nyheter
Rendalens vakre kommunevåpen

Velgerne i nydelige Rendalen har hatt god innflytelse på hvem som skal sitte i kommunestyret for ny kommunestyreperiode 2015-2019.  Ordfører har nå innkalt det nye kommunestyret for å konstituere seg 22. oktober.  I konstituerende kommunestyremøte skal så som formannskap, ordfører og varaordfører velges, ... i tillegg til en rekke andre oppnevninger til råd og utvalg.

 

08.10.2015
partilogo

Vårt nye kommunestyre skal velge kommunale styrer, råd m.m. for en ny 4-årsperiode (høsten 2015-høsten 2019).

 

Du som innehar kommunalt verv, og som ønsker fritak for en fortsettelse, bes om å gi skriftlig melding om dette til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen innen 12. oktober 2015.

 

18.09.2015
Den norske løve

Kommunen har mottatt rundskriv H - 12/15 "Valg av formannskap, ordfører, varaordfører m.m. ". Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterer i rundskrivet om lovreglene for valg av folkevalgte organer. Rundskriv H-12/15

17.09.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
bordkalender

Her finner du politisk møteplan for andre halvår 2015.

 

De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og publikum + presse ønskes hjertelig velkomne som tilhørere i møtene.

 

02.06.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125