Nyheter
bordkalender og klokke

Plan over de politiske møtene for 2. halvår 2014 kan du se her:

Møteplan 

 

07.07.2014
valglogo

 

I statsråd 06.06.14 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015. 

 

 
16.06.2014
valglogo

Det var veldig bra valgdeltakelse ved stortingsvalget i Rendalen: 82,8 %, og valgresultatene ser du her:

      Valgresultat Rendalen

 

Valgresultatene for hele Norge kan du følge her.

 

Følg med i Sametinget for resultater fra sametingsvalget.  Du vil også finne resultatene her.

 

09.09.2013
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 30. mai.

 

 

13.06.2013

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125