Nyheter
valglogo

Valgstyret har i møte 7. mai godkjent fire valglister til kommunestyrevalget 2015.

 

12.05.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015
bordkalender og klokke

De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører. Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere i møtene. Her ser du den politiske møteplanen for første halvår 2015:  Møteplan

 

07.01.2015
valglogo

 

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  I Rendalen foregår stemmegivningen i de enkelte valgkretser fra kl. 09.00 til kl. 18.00, slik:    

      Stemmekrets:      Stemmested:    

      Rendalen sør        Rendalen sjukehjem (stua)

      Rendalen nord      Rendalen kommunehus (kommunestyresalen)

 

Du må stemme i egen kommune (Rendalen) valgdagen.  Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli t.o.m. 11. september. 

 

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass blir godkjent som legitimasjon). 

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125