Nyheter
Den norske løve

Kommunal- og moderniseringsministeren har åpnet det nye Valgdirektoratet i Tønsberg.  Les mer her:  Statsråd Sanner åpnet Valgdirektoratet.

 

01.02.2016
bordkalender og klokke

Plan over de politiske møtene for 1. halvår 2016 kan du se her:

Politisk møteplan 

 

29.12.2015
Profil:  Reinsdyr

Det nye kommunestyret har hatt konstituerende møte.  Hvis du er nysgjerrig på hvem som er valgt inn i forskjellige styrer/råd/utvalg, så kan du se her: Møteprotokoll kommunestyret 22.10.15

 

28.10.2015
Logo politiske parti

I går kveld hadde det nye kommunestyret for perioden 2015-2019 sitt første møte.  Vi kommer tilbake til møtereferat fra konstituerende møte over helgen.

 

23.10.2015
Den norske løve

Kommunen har mottatt rundskriv H - 12/15 "Valg av formannskap, ordfører, varaordfører m.m. ". Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterer i rundskrivet om lovreglene for valg av folkevalgte organer. Rundskriv H-12/15

17.09.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer og reglement for folkevalgtes innsynsrett.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 26. mars.

 

08.04.2015

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

Tlf.:  62 46 85 00

Mobiltlf.: 951 23 625

 

Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth

Tlf.:  62 46 85 00

Mobiltlf.:  419 33 109 

 

Sekretariat:

Kultur og service

Adr.:  Hanestadveien 1, 2485  Rendalen

Tlf.:  62 46 85 00

E-post 

Telefax:  62 46 85 01