Nyheter
valglogo

Vi har nå mottatt 4 listeforslag til kommunestyrevalget 2015.  Valgloven sier i § 6-6 (1) at listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

 

25.03.2015
valglogo

Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyrevalget:

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  Listeforslag til kommunestyrevalget må være kommet frem til Rendalen kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00 (dagtid). Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

 

bordkalender og klokke

De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører. Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere i møtene. Her ser du den politiske møteplanen for første halvår 2015:  Møteplan

 

07.01.2015
valglogo

 

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  I Rendalen foregår stemmegivningen i de enkelte valgkretser fra kl. 09.00 til kl. 18.00, slik:    

      Stemmekrets:      Stemmested:    

      Rendalen sør        Rendalen sjukehjem (stua)

      Rendalen nord      Rendalen kommunehus (kommunestyresalen)

 

Du må stemme i egen kommune (Rendalen) valgdagen.  Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli t.o.m. 11. september. 

 

Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 må være kommet frem til Rendalen kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00 (dagtid).  Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 30. mai.

 

 

13.06.2013

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125