Kart og oppmåling

 

Tjenester etter matrikkellova 

For detaljert informasjon/søknadsskjemaer angående kart, oppmåling og deling følg linken: www.nord-osterdal.no/blanketter/

 

Matrikkelopplysninger 

Opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger kan du få ved å kontakte kommunen. Utskrift fra matrikkelen er gebyrbelagt. Les mer om utlevering av matrikkelopplysninger her.

 

Tjenester etter forurensningsloven 

Utslipp fra separate avløpsanlegg

 

Lover og forskrifter 

Nyttige lenker 

Statens kartverk
Jordskifteretten 

 

Andre skjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 

 

Lokale forskrifter
Vinterforskriften 

 

Gebyrer 

Se linker til gebyrregulativ i boksen oppe til høyre.

 

Diverse informasjon/eksterne linker
Søke opp adresser i Norge og vise disse i kart 

Nyheter
Kommunekartapp

Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal (NØGIS) har anskaffet kommunekart-app som er tilgjengelig for alle kommunene i Nord-Østerdalen. Nå får du tilgang til grunnkart, eiendomskart, flyfoto og planer direkte på din smarttelefon og nettbrett – gratis

Nedlastningsinformasjon 

10.05.2013

Kontaktinfo kart og oppmåling

Oppmålingsingeniør

Knut Nordseth

Tlf 62 46 84 53