Kart og oppmåling

 

Kart 

Her finner du kommunens kartløsning på nett: Kommunekart

 

Tjenester etter matrikkellova 

For detaljert informasjon/søknadsskjemaer angående kart, oppmåling og deling følg linken: http://www.nord-osterdal.no/blanketter/index.htm

 

Andre skjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet

 

Eiendomsopplysninger 

Opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger kan du få ved å kontakte kommunen. Utskrift fra matrikkelen er gebyrbelagt. Les mer om utlevering av matrikkelopplysninger her.

 

Du kan også lete fram slike opplysninger selv på www.seeiendom.no. Let opp eiendommen i kartet og klikk på den og deretter Vis mer informasjon om eiendommen. Da kommer du til en side der du selv kan bestille grunnbokutskrift ved å bruke BankID.

 

Lover og forskrifter 

Nyttige lenker 

Statens kartverk
Jordskifteretten 

Søke opp adresser i Norge og vise disse i kart 

 

Gebyrer 

Se linker til gebyrregulativ i boksen oppe til høyre.

 

Nyheter
Kommunekartapp

Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal (NØGIS) har anskaffet kommunekart-app som er tilgjengelig for alle kommunene i Nord-Østerdalen. Nå får du tilgang til grunnkart, eiendomskart, flyfoto og planer direkte på din smarttelefon og nettbrett – gratis

Nedlastningsinformasjon 

10.05.2013

Kontaktinfo kart og oppmåling

Oppmålingsingeniør  

Kristin Fines Ygre

 

Kontaktperson 

Halgrim Breie

Tlf.: 91768995